99.5 න් සහ 99.7 න් විකාශය කරන නවතම රේඩියෝ නාලිකාවට සුදුසුම නම යෝජනා කරන කෙනෙකුට රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා වටිනා නවතම iphone දුරකතනයක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

දැනට “රස පරීක්ෂණය” ලෙස එහි පරීක්ෂණ විකාශය නම් කර තිබෙනවා.

මේ සඳහා ඔබටත් යෝජනා එවිය හැකියි. ඒ සඳහා ඔබ ‘Rasa Online ෆේස්බුක් පිටුවට massage එකක් ලෙස හෝ , TM  (space) ඔබ යෝජනා කරන නම type කර 5656 ට SMS පණිවුඩයක් ලෙස එවිය හැකියි.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.